ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ «Η ΘΥΜΕΛΗ» ΣΥΝ.Π.Ε. Aρ. ΓΕΜΗ 164153001000

ΕΜΜ.ΜΠΕΝΑΚΗ 8 - ΑΘΗΝΑ 106 54, 4ος όροφος

Email: [email protected] Ιστοσελίδα: www.thymeli.gr

τηλ. 210 52 44 470 Αθήνα, 10 Μαρτίου 2023

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

 

Τα μέλη του Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού "Η ΘΥΜΕΛΗ" Συν. Π.Ε. καλούνται, σύμφωνα με το καταστατικό, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Κυριακή 26 Μαρτίου 2023, ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του Συνεταιρισμού, οδός Εμμ. Μπενάκη 8, 10654 Αθήνα, 4ος όροφος, με θέμα ημερήσιας διάταξης την πώληση κτήματος Στρίγγου με λεπτομερή ενημέρωση για τις τελικές νομικές εξελίξεις και συζήτηση για πιθανές/εφικτές μελλοντικές λύσεις.

Αν δεν υπάρξει η σχετική απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Κυριακή 2 Απριλίου 2023, στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Σε περίπτωση που και πάλι δεν υπάρξει σχετική απαρτία, η γενική συνέλευση θα επαναληφθεί τελεσίδικα την Κυριακή 9 Απριλίου 2023, στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Σε περίπτωση κωλύματος, οι συνέταιροι μπορούν να εκπροσωπηθούν στην γενική συνέλευση είτε δυνάμει νομίμως επικυρωμένης εξουσιοδότησης στην περίπτωση που ο εξουσιοδοτούμενος είναι μέλος του συνεταιρισμού ή συγγενής του μέχρι 2ου βαθμού συγγενείας εξ αίματος, είτε δυνάμει συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.

Παρακαλούμε όπως εξοφλήσετε τυχόν οφειλές σας προς τον συνεταιρισμό (μπορείτε να ενημερωθείτε για το ακριβές υπόλοιπο οφειλής από τα γραφεία του Συνεταιρισμού. Μπορείτε να εξοφλείτε τις συνδρομές σας στον τραπεζικό λογαριασμό του συνεταιρισμού:GR43 0140 1200 1200 0210 1241 874 (Alphabank). (Το διπλότυπο της καταβολής στην τράπεζα έχει ισχύ απόδειξης). Τα γραφεία είναι ανοιχτά κατόπιν ραντεβού: Δευτέρα & Τετάρτη 13:00 – 15:00.

 

 

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Οικονόμου Μαρία Κουτάτζη