ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ «Η ΘΥΜΕΛΗ» ΣΥΝ.Π.Ε. Aρ. ΓΕΜΗ 164153001000

ΕΜΜ.ΜΠΕΝΑΚΗ 8 - ΑΘΗΝΑ 106 54, 4ος όροφος

Email: [email protected] Ιστοσελίδα: www.thymeli.gr

τηλ. 210 52 44 470 Αθήνα, 24 Μαΐου 2023

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

Τα μέλη του Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού "Η ΘΥΜΕΛΗ" Συν. Π.Ε., καλούνται, σύμφωνα με το καταστατικό, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 4η Ιουνίου 2023 και ώρα 11:30 π.μ. στα γραφεία του Συνεταιρισμού, οδός Εμμ.Μπενάκη 8, 10564 Αθήνα, 4ος όροφος, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

α. Ενημέρωση μελών

β. Έγκριση δυνατότητας πώλησης τριών (3) αγροτεμαχίων στην περιοχή ΘΥΝΙ συνολικής έκτασης περίπου 180 στρεμμάτων

γ. Διαγραφές θανόντων μελών

δ. Μεταβιβάσεις μεριδίων

ε. Επικαιροποίηση μεριδίων και ενεργών μελών

στ. Διάθεση αδιάθετων μεριδίων

ζ. Έκθεση Εποπτικού Συμβουλίου

η. Έγκριση Ισολογισμού 2021

θ. Απαλλαγή ευθυνών Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίων

Αν δεν υπάρξει η σχετική απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 11η Ιουνίου 2023, στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Σε περίπτωση που και πάλι δεν υπάρξει σχετική απαρτία, η γενική συνέλευση θα επαναληφθεί τελεσίδικα την Κυριακή 18 Ιουνίου 2023, στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Σε περίπτωση κωλύματος, οι συνέταιροι μπορούν να εκπροσωπηθούν στην γενική συνέλευση είτε δυνάμει ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης (gov.gr) στην περίπτωση που ο εξουσιοδοτούμενος είναι μέλος του συνεταιρισμού ή συγγενής του μέχρι 2ου βαθμού συγγενείας εξ αίματος, είτε δυνάμει συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με email [email protected]

ή τηλεφωνικά με την αντιπρόεδρο κ. Δακτυλίδη στο 6949202547.Ο Πρόεδρος

Η Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Οικονόμου

Μαρία Κουτάτζη